Wizyty patronażowe to odwiedziny położnej w miejscu pobytu matki i noworodka po wyjściu ze szpitala. Są elementem opieki okołoporodowej wykonywanej przez położne POZ (rodzinne) w ramach finansowania ze środków NFZ.

Świadczenia dla położnicy:
Ocena i pielęgnacja ran po porodach zabiegowych, tj cięcie cesarskie, nacięcie krocza: zdejmowanie szwów, wykonanie opatrunku, Pobieranie wymazu bakteriologicznego w razie podejrzenia infekcji rany, celem określenia antybiogramu i dobrania przez lekarza odpowiedniej antybiotykoterapii; Poradnictwo laktacyjne ukierunkowane na naturalne karmienie piersią, ocena i ewentualna poprawa techniki karmienia piersią.

Świadczenia dla noworodka:
Ważenie za pomocą przenośnej elektronicznej wagi noworodkowej oraz monitorowanie prawidłowego zwiększania masy ciała, Ocena przebiegu żółtaczki noworodków, Przystawianie noworodka do piersi, ewentualna korekta techniki karmienia. Położna zajmuje się dzieckiem (sprawdza jak goi się pępek, czy nie nasila się żółtaczka fizjologiczna

Wskazane wcześniejsze złożenie deklaracji do położnej oraz poinformowanie o wypisie ze szpitala po porodzie w celu zagwarantowania dziecku i matce jak najszybszej opieki.

Posiadamy bilirubinometr pozwalający w prosty i skuteczny sposób na wykonanie badania poziomu bilirubiny noworodka zmniejszając stres Dziecka bez konieczności pobierania Krwi

obr 

Oferujemy Państwu łóżeczka karuzele aby zrobić naświetlania żółtaczki poporodowej u noworodków. Nasze lampy w Bardzo Skuteczny sposób zwalczają poziom bilirubiny krwi noworodka. Łóżeczka karuzele renomowanej szwajcarskiej Firmy Medela i posiadają CERTYFIKATY, które umożliwiają terapie naświetlania, dając wysokie efekty terapeutyczne, nie narażając na powikłania związane z pobytem Dziecka w szpitalu i najważniejsze nie narażamy noworodków na naświetlenie oczu, ponieważ leża na pleckach w specjalnym śpiworku, co widac na załączonym zdjęciu.

Ofer­u­jemy po­moc w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści zwią­za­nych z kar­mie­niem naturalnym:

-Za­stój pokarmu,
-Bo­le­sne, po­ra­nio­né brodawki,
-Kło­po­ty z przy­sta­wie­niem dziec­ka do piersi,
-Po­ra­dy jak od­cią­gać i prze­cho­wy­wać pokarm.

Im wcześniej otrzymasz fachową pomoc, tym szybciej możesz rozwiązać pojawiające się trudności i zapobiec dalszym komplikacjom.

Porada laktacyjna po 6-tyg po porodzie 30 zł

Zapraszamy na konsultacje z położnymi

  • Bywasz czasem przytłoczona nieoczekiwanymi sytuacjami, z którymi twoje dziecko "karze" ci się zmierzyć?
  • Nie zawsze masz pewność, czy odpowiednio odżywiasz swoje dziecko?
  • Zastanawiasz się, czy właściwie je pielęgnujesz?
  • Czy dobrze stymulujesz jego rozwój?

Odwiedź nasze Centrum skorzystaj z porad położnych

PROSIMY O WCZESNIEJSZĄ REJESTRACJE Z POWODU OGRANICZONYCH MIEJSC